Phân công giảng dạy học kì 2


Trường TH&THCS Việt Dân                                                      BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

      Năm học 2020 – 2021                  

               Học kì II                                                                    Áp dụng từ ngày 11 tháng 01 năm 2021

STT

Họ và Tên

Kiêm nhiệm

Phân công chuyên môn

Số tiết

 1.  

Nguyễn Thị Lan

 

Chủ nhiệm 6A: 4T + Địa 6AB: 2T + Địa 7AB: 4T + Địa 8AB: 4T + Địa 9: 2T + Sử 6AB: 2T + Nhạc 7AB: 2T + NGLL 6A: 0,5T

20,5

 1.  

Bùi Thị Thu Hằng

 

Chủ nhiệm 6B: 4T + Văn 6AB: 10T + Sử 7AB: 4T + GDCD 6B: 1T + NGLL 6B: 0,5T

19,5

 1.  

Nguyễn Thị Huyền

CTCĐ: 3T

Chủ nhiệm 7A: 4T + Văn 7AB: 10T + GDCD 8AB: 2T + NGLL 7A: 0,5T

19,5

 1.  

Nguyễn Thị Oanh

TTCM: 3T

 

Chủ nhiệm 7B: 4T + Mỹ thuật 6AB: 2T + TD 8AB: 4T + TD 9AB: 4T + GDCD 7AB: 2T

+ NGLL 7B: 0,5T

 

19,5

 1.  

Lê Thị Nga

 

Chủ nhiệm 8A: 4T + Văn 8AB: 10T + Sử 8AB: 2T  + GDCD 9AB: 2T

18

 1.  

Phạm Thị Vân

 

Chủ nhiệm 8B: 4T + Sinh 7AB: 4T + Sinh 8AB: 4T + Sinh 9AB: 4T + Công nghệ 9AB: 2T + NGLL 8AB: 1T

19

 1.  

Ngô Thị Thùy Linh

TPCM:  

Chủ nhiệm 9A: 4T + Hóa 9AB: 4T + TD 6AB: 4T + TD 7AB: 4T + GDCD 6A: 1T +  Âm nhạc 6AB: 2T + NGLL 9A: 0,5T

19,5

 1.  

Lê Thị Xuân Duyên

 

Chủ nhiệm 9B: 4T + Toán 9AB: 10T + Toán 7AB: 10T + Lý 9AB: 4T

28

 1.  

Nguyễn Thị Bích

TPCM:

Tiếng Anh 6A: 3T + Tiếng Anh 7AB: 6T + Tiếng Anh 8AB: 6T +  Tiếng Anh 9AB: 4T

19

 1.  

Nguyễn Mạnh Tùng

 

Hóa 8AB: 4T + Sinh 6AB: 4T + Công nghệ 7AB: 4T  + Công nghệ 8AB: 2T + Công nghệ 6AB: 4T

18

 1.  

Nguyễn Văn Cường

 

Toán 6AB: 10T + Toán 8AB: 10T

20

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hoài

TTCM: 3T

Văn 9AB: 12T + Sử 9AB: 4T

19

 1.  

Nguyễn Thị Thủy

TPT Đội

Mỹ thuật 7AB: 2T + Mỹ thuật 8AB: 2T  + Họa 9AB: 2T

19

 1.  

Đào Thị Thanh Hoài

PHT

Nhạc 8AB: 2T + Hướng nghiệp 9AB: 2T + NGLL 9B: 0,5T

4,5

 1.  

Ngô Thị Nguyệt

HT

Lý 6AB: 2T + Lý 7AB: 2T + Lý 8AB: 2T

6

16

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Tiếng Anh 6B: 3T

3

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu