Phân công giảng dạy học kì 2 


 

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KỲ I NĂM HỌC 2019 -2020  

Đề nghị các đồng chí xem chi tiết tại đường linh

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019  

Đề nghị các đồng chí xem tại đường linh

Phân công giảng dạy  

Phân công giảng dạy năm học 2017-2018  

Phân công giảng dạy năm học 2017-2018

Phân công chuyên môn học kì II