GIỚI THIỆU NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013


 Giới thiệu về nhà trường          

upload\documents\229\20100511100931_anh truong.jpg 

 Toàn cảnh trường THCS Việt Dân

I. SỨ MỆNH - TẦM NHÌN 

 

1. Tầm nhìn:

        - Là một trường học thân thiện, nơi giáo viên và học sinh luôn có điều kiện tiến bộ và vươn lên

2. Sứ mệnh:

        - Tạo dựng môi trường học tập nề nếp, kỷ cương, tình thương, chất lượng. Phát huy tính sáng tạo, năng lực tư duy của học sinh

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

        - Tình thương yêu - Tinh thần trách nhiệm - Sáng tạo.

       - Lòng tự trọng - Tính trung thực - Sự hợp tác

II. LÔ GÔ  

 

upload\documents\229\20100521230656_logo chuan.bmp

 

III. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN DŨNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

LÊ NGỌC TRÂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ  KHTN

TT: VŨ  THỊ THƯƠNG

 

 

TỔ KHXH

TT: NGUYỄN THỊ YÊN

 

TỔ HÀNH CHÍNH

TT: ĐẶNG NGỌC DIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nguyễn Thị Thuỷ

2. Phạm Thị Vân

3. Vũ Thị Thương

4. Nguyễn Thị Oanh

5. Đinh Tiến Dũng

6. Trịnh Thị Lương

7. Nguyễn Thanh Huyền

8. Ngô Thị Quyên

9. Nguyễn Hương Giang

10. Nguyễn Hải Yến

 

1. Nguyễn Thị Yên

2. Nguyễn Thị Huyền

3. Nguyễn Thị Bích

4. Nguyễn Thị Lan

5. Nguyễn Cao Miên

6. Đào Thị Hiền

7. Nguyễn .T. Thu Hoài

8. Nguyễn Thành Phương

9. Doãn Ngọc Thùy

 

1. Đặng Ngọc Diệp

2. Nguyễn .T.Thanh Hoa

3. Nguyễn Thị Tuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* DANH SÁCH NHÂN SỰ TRONG NHÀ TRƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

NĂM VÀO NGÀNH

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Văn Dũng

1960

Hiệu trưởng

CĐ Văn

1982

0948 288 408

2

Lê Ngọc Trâm

1964

P. Hiệu trưởng

ĐH Văn

1987

0168 416 7800

3

Nguyễn Thị Thuỷ

1983

TT  KHTN

CĐ Mỹ Thuật

2007

01688 252  409

4

Nguyễn Thị Yên

1960

TT KHXH

CĐ Văn - Sử

1982

0333 593 001

5

Nguyễn Thị Huyền

1979

GV

ĐH Văn

2004

0333.671108

6

Nguyễn Thị Oanh

1984

GV

CĐ Mỹ Thuật

2011

0164 4214368

7

Nguyễn Thị Lan

1980

GV

CĐ Sử - Địa

2002

0333 698 686

8

Đào Thị Hiền

1961

GV

ĐH GDCD

1997

0333 671 080

9

Nguyễn Thị Thu Hoài

1978

GV

ĐH Văn - Sử

2002

 

10

Nguyễn Thị Bích

1976

GV

ĐH Ngoại ngữ

1998

0333 627 9954

11

Nguyễn Cao Miên

1958

GV

ĐH Văn

1978

0333 698 454

12

Phạm Thị Vân

1986

GV

CĐ Sinh Hoá

2011

01663 391 233

13

Vũ Thị Thương

1989

GV

CĐ Toán Lý

2012

01269 238 071

14

Đặng Ngọc Diệp

1975

GV

TC Kế toán

1999

0934201646

15

Nguyễn Thị Thanh Hoa

1985

Hành chính

ĐH CNTT

2011

0978929269

16

Nguyễn Thị Tuyết

1989

Thư viện

CĐ Thư viện

2012

01656275709

17 Trần Thị Hà Anh 1989 GV CĐ Hóa - Sinh 2012   0936152455

 

IV. DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ GIÁO VIÊN

(Nhấn vào đây để xem hoặc tải về)

 

V. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC CỦA NHÀ TRƯỜNG

(Nhấn vào đây để xem hoặc tải về)

            

 Các thông tin khác: