thong tin CB, GV, NV nam hoc 2013 - 2014


 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm vào

Ngành

Chức vụ

Trình độ

CM

Nơi cư trú

Điện thoại

Di động

1

Nguyễn Tiến Dũng

11/04/1959

1980

HT

ĐH

Thôn 4-Xuân Sơn

0919790269

2

Lê Ngọc Trâm

18/09/1964

1990

PHT

ĐH

Đoàn Xá I-Hồng Phong

0963081626

3

Đào Thị Hiền

06/01/1961

1996

GV

ĐH

Phúc Thị-Việt Dân

0333671080

4

Nguyễn Thị Yên

02/01/1960

1982

GV

Đạm Thủy-Thủy An

01276185811

5

Nguyễn Thị Huyền

27/05/1979

2004

GV

ĐH

An Làng-Việt Dân

0996474815

6

Nguyễn Thị Thu Hoài

05/08/1878

2001

GV

Vị Thủy-Thủy An

01653229068

7

Nguyễn Thị Bích

02/09/1976

1996

GV

ĐH

Khê Thượng-Việt Dân

0987329582

8

Vũ Thị Thương

04/03/1989

2012

GV

Khê Thượng-Việt Dân

01269238071

9

Nguyễn Thị Oanh

02/04/1984

2011

GV

Thôn 2-Đức Chính

01644214368

10

Đặng Ngọc Diệp

19/08/1975

1999

KT

TC

Thôn 4-Xuân Sơn

0934201646

11

Nguyễn Thị Tuyết

24/09/1989

2012

TV

Công Nông-Mạo Khê

01216316292

12

Hoàng Thủy Thương

13/08/1991

2013

HCVT

Đạm Thủy-Thủy An

0962299082

13

Nguyễn Thị Thủy

22/10/1983

2007

GV

Khê Hạ-Việt Dân

01688252409

14

Nguyễn Thị Hải Yến

20/09/1983

2013

GV

ĐH

Bắc Mã-Bình Dương

0962888701

15

Vũ Thị Hải Yến

29/10/1990

2013

GV

ĐH

Triều Khê-Hồng Phong

0979410063

16

Đinh Tiến Dũng

01/08/1986

2013

GV

ĐH

Triều Khê-Hồng Phong

0904308432

17

Ngô Mạnh Dung

04/04/1987

2013

GV

ĐH

Mễ Sơn-Xuân Sơn

01674721731

18

Nguyễn Thành Phương

25/12/1985

2013

GV

ĐH

Khê Thượng-Việt Dân

01683023090

19

Trần Thị Hà Anh

05/10/1989

2013

GV

Đìa Sen-An Sinh

0936152455

20

Nguyễn Thị Lan

30/12/1980

2002

GV

Bình Lục-Hồng Phong

0936073365

21

Nguyễn Cao Miên

08/08/1958

1978

GV

ĐH

Mễ Xã-Hưng Đạo

0333698454

22

Phạm Thị Vân

13/06/1986

2011

GV

ĐH

Hồng Thái Đông

01659059493

23

Lê Thị Tuyên

04/04/1989

2013

GV

ĐH

Đạm Thủy-Thủy An

01674692383

24

Hoàng Thị Lò

25/10/1990

2013

GV

Thôn I-Đức Chính

01686985518