Danh sách cán bộ, nhân viên, giáo viên năm học 2018-2019


DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN

NĂM HỌC 2018 - 2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm vào ngành

Chức vụ

Trình độ

Chuyên môn

Nơi cư trú

Điện thoại

1

Nguyễn Tiến Dũng

11/04/1959

1980

HT

Toán

Xuân Sơn

0919790269

2

Đào Thị Thanh Hoài

25/02/1977

1998

PHT

ĐH

Văn

Thủy An

0974326670

3

Nguyễn Thị Huyền

27/05/1979

2004

CTCĐ

ĐH

Văn

Việt Dân

0327817586

4

Nguyễn Thị Thu Hoài

05/08/1978

2001

GV- TTCM

ĐH

Văn - Sử

Thủy An

0353229068

5

Nguyễn Thị Bích

02/09/1976

1996

GV

ĐH

NN

Việt Dân

0987329582

6

Nguyễn Thị Oanh

02/04/1984

2011

GV

MT

Đức Chính

0344214368

7

Nguyễn Thị Thủy

22/10/1983

2007

GV

MT

An Sinh

0388252409

8

Trần Thị Hà Anh

15/10/1989

2013

GV - TTCM

Sinh -Hóa

An Sinh

0395075488

9

Nguyễn Thị Lan

30/12/1980

2002

GV

Địa - Sử

Hồng Phong

0353258798

10

Phạm Thị Vân

13/06/1986

2011

GV

ĐH

Hóa - Sinh

Đức Chính

0327283310

11

Đặng Ngọc Diệp

19/08/1975

1999

NV - TBTN

ĐH

TBTN

Xuân Sơn

0911695636

12

Nguyễn Thị Tuyết

24/09/1989

2012

NV - TV

TV

Đức Chính

0796316292

13

Phạm Thị Bích Hằng

13/03/1989

2014

GV

ĐH

TD

Tân Việt

0378027292

14

Ngô Thị Thùy Linh

06/10/1988

2014

GV (TPTĐ)

ĐH

Hóa

P.Đông Triều

0982568755

15

Phạm Thị Phương

02/01/1980

2009

NV

ĐH

Văn phòng

Hồng Phong

0986558950

16

Ngô Thị Quyên (GV dạy Tin) HĐ

10/12/1989

GV Tin

ĐH

Tin

Việt Dân

0976929985

17

Lê Thị Nga HĐ

16/08/1994

2018 HĐ

GV

ĐH

Văn

Tân Việt

0963122370

18

Nguyễn Thị Thảo HĐ

02/03/1994

GV

ĐH

Toán - Lý

Thủy An

0336413689

19

Nguyễn Thị Quỳnh Mai (HĐ)

08/05/1992

GV

ĐH

Toán - Lý

Hưng Đạo

0968695585

20

Lê Thị Xuân Duyên

04/07/1967

1994

GV

ĐH

Toán

Đức Chính

0386835882

Hiệu trưởng

 

 

Nguyễn Tiến Dũng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu