DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
STT Họ và tên Ngày sinh Năm vào ngành Chức vụ Trình độ Chuyên môn Nơi cư trú Điện thoại
1 Ngô Thị Nguyệt 15/06/1971 1993 HT ĐH Toán Xã Tân Việt - Đông Triều 0936694488
2 Đào Thị Thanh Hoài 25/02/1977 1998 PHT ĐH Văn  Đạm Thủy - Thủy An 0974326670
3 Nguyễn Thị Huyền 27/05/1979 2004 CTCĐ ĐH Văn  An Làng-Việt Dân 0327817586
4 Nguyễn Thị Thu Hoài 05/08/1978 2001 GV ĐH Văn - Sử Vị Thủy-Thủy An 0353229068
5 Nguyễn Thị Bích 02/09/1976 1996 TTCM ĐH NN Khê Thượng-Việt Dân 0987329582
6 Nguyễn Thị Oanh 02/04/1984 2011 TPTĐ MT Thôn 2-Đức Chính 0344214368
7 Nguyễn Thị Thủy 22/10/1983 2007 GV MT Khê Hạ-Việt Dân 0388252409
8 Trần Thị Hà Anh 15/10/1989 2013 GV Sinh -Hóa Đìa Sen-An Sinh 0395075488
9 Nguyễn Thị Lan 30/12/1980 2002 GV Địa Bình Lục-Hồng Phong 0353258798
10 Phạm Thị Vân 13/06/1986 2011 TTCM ĐH Hóa - Sinh Đức Chính 0327283310
11 Nguyễn Thị Tuyết 24/09/1989 2012 NV TV Đức Chính 0796316292
12 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/10/1988 2014 GV ĐH Hóa Khu 2 - TTĐT 0982568755
13 Lê Thị Xuân Duyên 04/07/1967 1994 GV ĐH Toán  Đức Chính 0386835882
14 Phạm Thị Phương 02/01/1980 2009 NV ĐH Văn thư Hồng Phong 09866558950
15 Ngô Thị Quyên  10/12/1989 GV ĐH Tin Việt Dân 0976929985
16 Nguyễn Thị Thảo    2/3/1994 HĐ 1 năm GV ĐH Toán -Lý Đạm Thủy - Thủy An 0336413689
17 Lê Thị Nga 16/08/1994 HĐ 1 năm GV ĐH Văn Tân Việt 0963122370
18 Đỗ Thị Thạch Thảo 27/04/1995 GV ĐH Toán - lý Tân Việt 0981496265


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu