Công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN                                                         Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 – 2017

-------------------------------

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

22

14

8

 

 

9

10

 

3

 

I

Giáo viên

14

10

4

 

 

7

7

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

3

Hóa

2

2

 

 

 

2

 

 

 

Tsan 1

4

Sinh

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Văn

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

6

Tiếng Anh

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

7

Lịch sử

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

8

GDCD

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

9

Thể dục

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

10

Địa lý

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

11

Mỹ thuật

2

2

 

 

 

 

2

 

 

1TPT

12

Tin học

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

13

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

6

2

4

 

 

1

2

 

3

 

1

Nhân viên văn thư

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên bảo vệ

2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

7

Lao công

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Việt Dân, ngày 20 tháng 9 năm 2016

           Thủ trưởng đơn vị

                    (Đã kí)

              Nguyễn Tiến Dũng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu