Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TÊT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH&THCS VIỆT DÂN

                                  LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TÊT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

TT

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

20/01/2020

(26 tết)

Đào Thị Thanh Hoài

Phó HT

0936694488

2

21/01/2020

(27 tết)

Đào Thị Thanh Hoài

Phó HT

0974326670

3

22/02/2020

(  28 tết)

Nguyễn Thị Thảo

Phó HT

0978945663

4

23/01/2020

(  29 tết)

Nguyễn Thị Thảo

Phó HT

0978945663

5

24/01/2020

(  30 tết)

Ngô Thị Nguyệt

Hiệu trưởng

0936694488

Nguyễn Thị Tuyết

Nhân viên

0796316292

6

25/01/2020

(  01 tết)

Ngô Thị Nguyệt

Hiệu trưởng

0936694488

Phạm Thị Phương

Nhân viên

0986558950

7

26/01/2020

(  02 tết)

Đào Thị Thanh Hoài

Phó HT

0978945663

Bùi Thị Biếc

Nhân viên

0363561091

8

27/01/2020

(  03 tết)

Ngô Thị Nguyệt

Hiệu trưởng

0936694488

Nguyễn Thị Thanh  Nhàn

Nhân viên

0967918679

9

28/01/2020

(  04 tết)

Đào Thị Thanh Hoài

Phó HT

0974326670

10

29/01/2020

(  05 tết)

Đào Thị Thanh Hoài

Phó HT

0974326670

11

30/01/2020

(  06 tết)

Ngô Thị Nguyệt

Hiệu trưởng

0936694488

12

31/01/2020

(  07 tết)

Ngô Thị Nguyệt

Hiệu trưởng

0936694488

13

01/02/2020

( 08 tết)

Nguyễn Thị Thảo

Phó HT

0978945663

14

02/02/2020

(  09 tết)

Nguyễn Thị Thảo

Phó HT

0978945663

 

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                         Ngô Thị Nguyệt


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu