Thời khóa biểu học kì 2 


 

THỜI KHÓA BIỂU  

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019  

Đề nghị các đồng chí xem tại đường linh

Thời khóa biểu học kì I năm học 2017-2018 ( áp dụng từ ngày 09/10/2017)  

Thời khóa biểu học kì I năm học 2017-2018 ( áp dụng từ ngày 09/10/2017)

Thời khóa biểu học kì II