Thời khóa biểu học kì I - Năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN

THỜI KHÓA BIỂU

(Áp dụng từ ngày 05/9/2016)

THỨ

TIẾT

6A

7A

7B

8A

8B

9A

9B

 

 

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

 

2

CNghệ - Bích

Sinh - Vân

TD - Hằng

NNgữ - Yến

Văn - Hoài

GDCD - ThươngV

Toán - Hà

Tin 7A - Quyên

 

 

3

Văn - Phượng

NNgữ - Bích

Văn - ThươngV

Hoá - Anh

Toán - Hà

Văn - Huyền

Sinh - Vân

Tin 7A - Quyên

 

 

4

Địa - Lan

TD - Hằng

NNgữ - Bích

Toán - Hà

Hoá - Anh

CNghệ - Yến

Văn - Huyền

 

Tin 7B - Quyên

 

5

GDCD - Phượng

NGLL - Hằng

Sinh - Vân

Nhạc - Yến

Tchọn - Hoài

Địa - Lan

NGLL - ThươngV

 

Tin 7B - Quyên

 

3

1

Toán - Mai

GDCD - Phượng

MT - Thủy

Toán - Hà

CNghệ - Phương

MT - Oanh

TD - Hằng

 

 

 

2

Văn - Phượng

Toán - Phương

Sinh - Vân

TD - Hằng

Nhạc - Yến

Văn - Huyền

Toán - Hà

Tin 9A - Quyên

 

 

3

TD - Hằng

MT - Thủy

CNghệ - Vân

Văn - Hoài

NNgữ - Yến

Toán - Hà

Văn - Huyền

Tin 9A - Quyên

 

 

4

Tchọn - Phượng

Sinh - Vân

TD - Hằng

MT - Thủy

Toán - Hà

Sử - Hoài

Văn - Huyền

 

Tin 9B - Quyên

 

5

NNgữ - Yến

CNghệ - Vân

GDCD - Phượng

CNghệ - Phương

MT - Thủy

Tchọn - Huyền

Sử - Hoài

 

Tin 9B - Quyên

 

4

1

Toán - Mai

Văn - ThươngV

Toán - Phương

Hoá - Anh

Văn - Hoài

Địa - Lan

MT - Oanh

 

 

 

2

Sinh - Anh

Văn - ThươngV

NNgữ - Bích

Văn - Hoài

Toán - Hà

TD - Hằng

Sinh - Vân

Tin 8A - Quyên

 

 

3

MT - Oanh

Địa - Lan

CNghệ - Vân

Văn - Hoài

TD - Hằng

Toán - Hà

GDCD - ThươngV

Tin 8A - Quyên

NGLL – Yến

 

4

CNghệ - Bích

Toán - Phương

Địa - Lan

Toán - Hà

Hoá - Anh

Sinh - Vân

TD - Hằng

NGLL - Anh

Tin 8B - Quyên

 

5

NGLL - Lan

Tchọn - ThươngV

Tchọn - Phương

Sinh - Vân

Tchọn - Hoài

NNgữ - Bích

Tchọn - Hà

 

Tin 8B - Quyên

 

5

1

NNgữ - Yến

Lý - Huế

Toán - Phương

Văn - Hoài

Sử - ThươngV

Toán - Hà

Văn - Huyền

 

 

 

2

Lý - Huế

TD - Hằng

Văn - ThươngV

CNghệ - Phương

Văn - Hoài

Hoá - Anh

Toán - Hà

 

 

 

3

TD - Hằng

NNgữ - Bích

Văn - ThươngV

Sinh - Vân

Văn - Hoài

Tchọn - Huyền

Lý - Huế

 

 

 

4

Tchọn - Phượng

Địa - Lan

Tchọn - Phương

Toán - Hà

Sinh - Vân

Lý - Huế

Hoá - Anh

 

 

 

5

Sinh - Anh

Sử - Phượng

Địa - Lan

Sử - ThươngV

Lý - Huế

Sinh - Vân

NNgữ - Bích

 

 

 

6

1

NNgữ - Yến

Toán - Phương

NNgữ - Bích

GDCD - Anh

Sử - ThươngV

Toán - Hà

Văn - Huyền

 

 

 

2

Sử - Phượng

NNgữ - Bích

Văn - ThươngV

Địa - Lan

GDCD - Anh

Văn - Huyền

Toán - Hà

Tin 6A - Quyên

 

 

3

Toán - Mai

Tchọn - ThươngV

Toán - Phương

NNgữ - Yến

Toán - Hà

Văn - Huyền

Hoá - Anh

Tin 6A - Quyên

 

 

4

 

Văn - ThươngV

Sử - Phượng

Tchọn - Dũng

NNgữ - Yến

Hoá - Anh

Địa - Lan

 

 

 

5

 

Sử - Phượng

NGLL - Bích

Tchọn - Dũng

Địa - Lan

NGLL - ThươngV

Tchọn - Hà

 

 

 

7

1

Văn - Phượng

Toán - Phương

Lý - Huế

Sử - ThươngV

TD - Hằng

Văn - Huyền

CNghệ - Yến

 

 

 

2

Văn - Phượng

Văn - ThươngV

Nhạc - Anh

NNgữ - Yến

CNghệ - Phương

NNgữ - Bích

Lý - Huế

 

 

 

3

Nhạc - Lan

Nhạc - Anh

Sử - Phượng

Lý - Huế

Sinh - Vân

TD - Hằng

NNgữ - Bích

 

 

 

4

Toán - Mai

CNghệ - Vân

Toán - Phương

TD - Hằng

NNgữ - Yến

Lý - Huế

Địa - Lan

 

 

 

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu