Thông tin CBGV - NV năm 2012


 

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

THÔNG TIN CBGV TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CBGV TRƯỜNG          

 NĂM HỌC 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Văn Dũng

1960

1982

Hiệu Trưởng

CĐ  Văn

948288408

2

Lê Ngọc Trâm

1964

1987

Phó hiệu trưởng

ĐH Văn

1684167800

3

Nguyễn Thị Yên

1960

1982

Tổ Trưởng tổ XH

CĐ Văn

333593001

4

Nguyễn Thị Bích

1976

1976

Giáo viên

ĐH Ngoại ngữ

336279954

5

Nguyễn Cao Miên

1958

1978

Giáo viên

ĐH Văn

333698454

6

Nguyễn Thị Nguyệt

1987

2011

Giáo viên

CĐ Toán

1653965783

7

Đào Thị Hiền

1961

1997

Giáo viên

ĐH  GDCD

333671080

8

Phạm Thị Vân

1986

2011

Giáo viên

CĐ Hoá sinh

1663391233

9

Nguyễn Thị Thu Hoài

1978

1978

Giáo viên

ĐH Văn

1653229068

10

Nguyễn Thị Huyền

1979

2004

Giáo viên

ĐH Văn

333671108

11

Nguyễn Thị Lan

1980

2002

Giáo viên

CĐ Sử - Địa

333698686

12

Trần Ngọc Yến

1987

2011

Giáo viên

CĐ Công nghệ

978098647

13

Nguyễn Thị Oanh

1984

2011

Giáo viên

CĐ Mỹ thuật

977468601

14

Nguyễn Thị Thuỷ

1983

2007

Tổ trưởng tổ TN

CĐ Mỹ thuật

1688252409

15

Đặng Ngọc Diệp

1975

1999

Kế Toán

TC Kê toán

934201646

16

Lâm Văn Phương

1984

 

Giáo viên

ĐH Thể dục

975122884

17

Nguyễn Thành Phương

1985

 

Giáo viên

ĐH Ngoại ngữ

1683023090

18

Nguyễn Thị Thương

1989

 

Giáo viên

CĐ Toán

1263238071

19

Ngô Thị Quyên

1989

 

Giáo viên

ĐH Tin

976929985

20

Nguyễn Hương Giang

1990

 

Giáo viên

CĐ hóa sinh

986838323

21

Nguyễn Thị Thanh Hoa

1985

2011

Nhân viên văn thư

ĐH CNTT

978929269

22

Nguyễn Thị Tuyết

1989

2012

Nhân viên Thư viện

CĐ Thư viện

1656275709