Danh sách giáo viên năm học 2014 - 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

            TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm vào ngành

Chức vụ

Trình độ

Chuyên môn

Điện thoại

1

Nguyễn Tiến Dũng

11/04/1959

1980

HT

ĐH

Toán

0919790269

2

Nguyễn Thị Kim Mai

20/04/1980

2002

PHT

ĐH

Toán

0936560657

3

Đào Thị Hiền

06/01/1961

1996

GV

ĐH

Văn-CD

333671080

4

Nguyễn Thị Yên

02/01/1960

1982

TTCM

Văn - Sử

01276185811

5

Nguyễn Thị Huyền

27/05/1979

2004

CTCĐ

ĐH

Văn - Sử

0996474815

6

Nguyễn Thị Thu Hoài

05/08/1878

2001

GV

Văn - Sử

01653229068

7

Nguyễn Thị Bích

02/09/1976

1996

GV

ĐH

NN

0987329582

8

Vũ Thị Thương

04/03/1989

2012

TTCM

Toán - Lý

01269238071

9

Nguyễn Thị Oanh

02/04/1984

2011

GV

MT

01644214368

10

Nguyễn Thị Thủy

22/10/1983

2007

GV

MT

01688252409

11

Trần Thị Hà Anh

05/10/1989

2013

GV

Sinh -Hóa

0936152455

12

Nguyễn Thị Lan

30/12/1980

2002

GV

Địa

0936073365

13

Nguyễn Cao Miên

08/08/1958

1978

GV

ĐH

Văn - Sử

0333698454

14

Phạm Thị Vân

13/06/1986

2011

GV

ĐH

Hóa - Sinh

01659059493

15

Đặng Ngọc Diệp

19/08/1975

1999

KT

TC

KT

0934201646

16

Nguyễn Thị Tuyết

24/09/1989

2012

TV

 

01216316292

17

Hoàng Thị Lò

25/10/1990

GV

ÂN

01686985518

18

Phạm Thị Bích Hằng

13/03/1989

2014

GV

ĐH

TD

01678027292

19

Nguyễn Thị Thùy Linh

06/10/1988

2014

GV

ĐH

Hóa

0982865755

20

Phạm Hồng Hạnh

03/03/1977

1999

GV

ĐH

NN

0977705018

21

Ngô Mạnh Dung

04/04/1987

GV

ĐH

Tin

01674721731

22

Phạm Thị Hà

29/10/1988

GV

Toán

01666176198

23

Trương Thị Hà

07/03/1993

GV

Toán

0968590613

24

Phạm Thị Phương Huế

26/12/1991

GV

ĐH

01638278298

 

                                                                                               BAN GIÁM HIỆU


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu