Danh sách CBGV-NV năm học 2015 - 2016


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm vào ngành

Chức vụ

Trình độ

Chuyên môn

Nơi cư trú

Điện thoại

1

Nguyễn Tiến Dũng

4/11/1959

1980

HT

ĐH

Toán

Thôn 4-Xuân Sơn

0919790269

2

Nguyễn Thị Kim Mai

4/20/1980

2002

PHT

ĐH

Toán

KH3 - TTĐT

0936560657

3

Đào Thị Hiền

1/6/1961

1996

GV

ĐH

Văn-CD

Phúc Thị-Việt Dân

333671080

4

Nguyễn Thị Huyền

5/27/1979

2004

CTCĐ

ĐH

Văn - Sử

An Làng-Việt Dân

0996474815

5

Nguyễn Thị Thu Hoài

05/08/1878

2001

GV

ĐH

Văn - Sử

Vị Thủy-Thủy An

01653229068

6

Nguyễn Thị Bích

9/2/1976

1996

GV

ĐH

NN

Khê Thượng-Việt Dân

0987329582

7

Vũ Thị Thương

3/4/1989

2012

TTCM

ĐH

Toán - Lý

Khê Thượng-Việt Dân

01269238071

8

Nguyễn Thị Oanh

4/2/1984

2011

GV

MT

Thôn 2-Đức Chính

01644214368

9

Nguyễn Thị Thủy

10/22/1983

2007

GV

MT

Khê Hạ-Việt Dân

01688252409

10

Trần Thị Hà Anh

10/15/1989

2013

GV

Sinh -Hóa

Đìa Sen-An Sinh

0936152455

11

Nguyễn Thị Lan

12/30/1980

2002

GV

Địa

Bình Lục-Hồng Phong

0936073365

12

Nguyễn Cao Miên

8/8/1958

1978

GV

ĐH

Văn - Sử

Mễ Xã-Hưng Đạo

0333698454

13

Phạm Thị Vân

6/13/1986

2011

GV

ĐH

Hóa - Sinh

Đức Chính

01659059493

14

Đặng Ngọc Diệp

8/19/1975

1999

KT

TC

KT

Thôn 4-Xuân Sơn

0934201646

15

Nguyễn Thị Tuyết

9/24/1989

2012

TV

TV

Công Nông-Mạo Khê

01216316292

16

Phạm Thị Bích Hằng

3/13/1989

2014

GV

ĐH

TD

Tân Lộ - Tân Việt

01678027292

17

Nguyễn Thị Thùy Linh

10/6/1988

2014

GV

ĐH

Hóa

Khu 2 - TTĐT

0982865755

18

Phạm Hồng Hạnh

3/3/1977

1999

GV

ĐH

NN

Xuân Sơn

0977705018

19

Phạm Thị Hà

10/29/1988

GV

Toán

Kim Sơn

01666176198

20

Ngô Thị Quyên

02/11/1989 

GV

ĐH

Tin

 Việt Dân

0976929985 

21

Lâm Thị Phượng

 21/03/1989

HĐ 

 GV

CĐ 

 Văn – Sử

 Thủy An

 0987543888

22

 

Phạm Thị Phương Huế

12/26/1991

GV

ĐH

Thôn 1 - Đức Chính

01638278298

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu