Danh sách CBGV-NV năm 2017-2018

Danh sách CBGV-NV năm 2017-2018

 

Danh sách Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2017 - 2018

 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2017 -2018

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm vào ngành

Chức vụ

Trình độ

Chuyên môn

Nơi cư trú

Điện thoại

1

Nguyễn Tiến Dũng

11/04/1959

1980

HT

ĐH

Toán

Xuân Sơn

0919790269

2

Đào Thị Thanh Hoài

25/02/1977

1998

PHT

ĐH

Văn

Thủy An

0936560657

3

Nguyễn Thị Huyền

27/05/1979

2004

CTCĐ

ĐH

Văn - Sử

Việt Dân

01627817586

4

Nguyễn Thị Thu Hoài

08/05/1878

2001

GV

ĐH

Văn - Sử

Thủy An

01653229068

5

Nguyễn Thị Bích

02/09/1976

1996

GV

ĐH

NN

Việt Dân

0987329582

6

Nguyễn Thị Oanh

02/04/1984

2011

GV

MT

Đức Chính

01644214368

7

Nguyễn Thị Thủy

22/10/1983

2007

GV

MT

An Sinh

01688252409

8

Trần Thị Hà Anh

15/10/1989

2013

GV

Sinh -Hóa

An Sinh

01695075488

9

Nguyễn Thị Lan

30/12/1980

2002

GV

Địa

Hồng Phong

01653258798

10

Phạm Thị Vân

13/06/1986

2011

GV

ĐH

Hóa - Sinh

Đức Chính

01659059493

11

Đặng Ngọc Diệp

19/08/1975

1999

KT

ĐH

KT

Xuân Sơn

0911695636

12

Nguyễn Thị Tuyết

24/09/1989

2012

TV

TV

Mạo Khê

01216316292

13

Phạm Thị Bích Hằng

13/03/1989

2014

GV

ĐH

TD

Tân Việt

01678027292

14

Nguyễn Thị Thùy Linh

06/10/1988

2014

GV

ĐH

Hóa

P.Đông Triều

0982865755

15

Phạm Thị Hà

20/10/1988

GV

Toán

Kim Sơn

01666176198

16

Ngô Thị Quyên

10/12/1989

GV

ĐH

Tin

Nguyễn Huệ

01676255336

17

Nguyễn Thị Lan Anh

30/09/1992

GV

Văn – GDCD

P.Đông Triều

0972407696

18

Nguyễn Thị Thảo

03/02/1994

GV

Toán - Lý

Thủy An

01636413689

19

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

08/05/1992

GV

ĐH

Toán - Lý

Hưng Đạo

0968695585

20

Nguyễn Thị Thu Thủy

04/02/1994

GV

ĐH

Tiếng Anh

Bình Dương

01684688165

21

Lê Thị Xuân Duyên

04/07/1967

GV

Gv

ĐH

Toán

Đức Chính

01686835882

22

Nguyễn Thị Xâm

07/07/1991

GV

ĐH

Văn

Bình Dương

01675253641

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu