Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021-2022

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021-2022


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu