Xuất bản thông tin

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2015 - 2016

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2015 - 2016

Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều tổ chức Tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở cho giáo viên THCS năm học 2015-2016.


         Hội thi diễn ra từ ngày 21/4/2016 đến ngày 28/4/2016, với sự tham gia của 95 giáo viên chủ nhiệm lớp đến từ 23 trường Trung học cơ sở trong thị xã. Qua ba phần thi, có 76 giáo viên xuất sắc vào tham gia phần thi năng khiếu trong đó trường THCS Việt Dân có 02 giáo viên dự thi vòng này đó là cô Trần Thị Hà Anh và Nguyễn Thị Thu Hoài.

         Theo đánh giá từ Ban tổ chức, các bộ hồ sơ dự thi được đầu tư công phu, thể hiện sự tâm huyết, nghiêm túc trong quá trình chủ nhiệm lớp và thực hiện quy chế chuyên môn. Các sáng kiến đều đảm bảo theo mẫu chuẩn quy định, bám sát tình hình thực tế của công tác chủ nhiêm lớp, đưa ra được các giải pháp tích cực đồng bộ, thể hiện sự mê, tâm huyết, sáng tạo. Các bài thi hiểu biết đảm bảo kiến thức, hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, của địa phương; giải quyết các vấn đề phù hợp với yêu cầu sư phạm, thể hiện được kỹ năng và nghiệp vụ trong công tác chủ nhiệm. Ở vòng thi này, cô giáo Trần Thị Hà Anh đạt điểm tối đa (10 điểm). Phần thi ứng xử tình huống sư phạm, giáo viên dự thi đã tiếp cận vấn đề, phân tích về đối tượng, tình huống để đưa ra các biện pháp xử lý linh hoạt, khéo léo, triệt để, phù hợp với thực tiễn, đúng với các quy định trong nhà trường và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT.

         Ở phần thi năng khiếu, mỗi giáo viên thể hiện một tài năng khác nhau như hát, múa, cắm hoa, kể chuyện. Hình thức hát và kể chuyện được hai cô giáo của nhà trường lựa chọn cho phần thi của mình.

        Kết thúc Hội thi, 02 cô giáo của nhà trường (trong tổng số 76 giáo viên chủ nhiệm) được công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS thị xã Đông Triều năm học 2015 - 2016.

         Hội thi đã thành công tốt đẹp, góp phần đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong toàn thị xã nói chung và trong nhà trường nói riêng.

                                                                                                          Nguyễn Bích