Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường THCS Việt Dân: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 

Sáng ngày 17/09/2018, tại Lễ chào cờ đầu tuần trường THCS Việt Dân tổ chức phát động hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho Thế giới sạch hơn" năm 2018.

Bài giảng, giáo án điện tử
To enable view this clip, click-here.
Calendar
Today: Wednesday, 26 / 09 / 18
Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên