Asset Publisher

Tuyên truyền về chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công

Tuyên truyền về chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công

Thực hiện công văn số 958/PGD&ĐT - CNTT ngày 31/12/2015, trường THCS Việt Dân đã tiến hành tổ chức tuyên truyền về chính quyền điện tử và hành chính công.


                 Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Hà Anh đã trực tiếp tuyên truyền tới các đồng chí giáo viên những kiến thức cơ bản về chính quyền điện tử và hướng dẫn thực hành thao tác một số giao dịch trên trang mạng hành chính công. Các em học sinh được nghe phổ biến chung tại buổi lễ chào cờ và thực hiện thao tác trong tiết học thực hành môn Tin học tại nhà trường

Một số hình ảnh

Giáo viên nhà trường nghe đồng chí Hà Anh tuyên truyền

Giáo viên thao tác trên trang 

Học sinh lớp 7A đang thực hiện thao tác

Học sinh lớp 6A đang thực hiện thao tác trên trang

                                                                                                               Nguyễn Hoài