Asset Publisher

Thống kê chất lượng học kì I năm học 2014 - 2015

Thống kê chất lượng học kì I năm học 2014 - 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG HAI MẶT GIÁO DỤC

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015

1. Hạnh kiểm

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

Nam

Nữ

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

71

38

0

1

40

56,34

20

28,17

11

15,49

0

 

0

 

2

7

48

28

0

0

29

60,42

16

33,33

3

6,25

0

 

0

 

3

8

59

29

1

0

30

50,85

23

38,98

6

10,17

0

 

0

 

4

9

51

20

0

0

30

58,82

18

35,29

3

5,88

0

 

0

 

 

Cộng

229

115

1

1

129

56,33

77

135,78

23

10,04

0

 

0

 

 

2. Học lực

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Nam

Nữ

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

71

38

0

1

8

11,27

24

33,80

30

42,25

9

12,68

0

 

2

7

48

28

0

0

8

16,67

14

29,17

23

47,92

3

6,25

0

 

3

8

59

29

1

0

4

6,78

19

32,20

34

57,63

2

3,39

0

 

4

9

51

20

0

0

4

7,84

19

37,25

25

49,02

3

5,88

0

 

 

Cộng

229

115

1

1

24

10,48

76

33,19

112

48,91

17

7,42

0

 


HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Nguyễn Tiến Dũng