Asset Publisher

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TRƯỜNG TRONG HÈ NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TRƯỜNG TRONG HÈ NĂM HỌC 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN

 
   

                                 LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG TRONG HÈ

                                                NĂM HỌC 2017 - 2018

 

STT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

Các thứ: 2,4,6  trong tuần

1. Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trưởng

01644609299

2. Phạm Thị Phương

Nhân viên

0986558950

 

 

3. Đặng Ngọc Diệp

Nhân viên

0911695636

\

2

Các thứ: 3,5,7 trong tuần

1. Đào Thị Thanh Hoài

Phó HT

0974326670

2. Nguyễn Thị Tuyết

Nhân viên

01216316292

             (Ghi chú: Bảo vệ nhà trường trực 24/24 giờ các ngày )

HIỆU TRƯỞNG

 

           (Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Dũng