Xuất bản thông tin

Tuyên truyền Chính quyền điện tử và trung tâm hành chính côngtrong trường học

Tuyên truyền Chính quyền điện tử và trung tâm hành chính côngtrong trường học

Chiều ngày 18/10/2016, THCS Việt Dân đã tổ chức Tập huấn, tuyên truyền về xây dựng chính quyền điện tử và Trung tâm phục vụ hành chính công cho các đối tượng là giáo viên, nhân viên trong nhà trường.


              Lớp tập huấn với mục tiêu thông tin, tuyên truyền về lợi ích, tầm quan trọng của Chính quyền điện tử, và các chủ trương chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện của Tỉnh về xây dựng xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, nhân viên từ đó tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về Chính quyền điện, xây dựng "Công dân điện tử", giúp người dân chủ động, tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch với các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng Internet, tiếp cận nhanh chóng với những quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công.

Các giáo viên đang thực hành trên máy

                  Kết thúc buổi tập huấn, các giáo viên, nhân viên đã thiết lập được tài khoản và tìm hiểu, thực hiện một số giao dịch.

                                                                                              Nguyễn Huyền