Xuất bản thông tin

THCS Việt Dân đã tổ chức Hội nghị quán triệt, cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

THCS Việt Dân đã tổ chức Hội nghị quán triệt, cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Thực hiện công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng GD&ĐT, sáng ngày 20/02/2017, sau buổi lễ chào cờ đầu tuần, trường THCS Việt Dân đã tổ chức Hội nghị quán triệt, cam kết thực hiện chủ đề năm 2017.


                     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai và thông qua các kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; kế hoạch số 96 ngày 02/02/2017 của phòng GD&ĐT Đông triều về quán triệt, triển khai và cam kết: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh". Qua đó tổ chức ký cam kết cho 18/18 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (kể cả giáo viên hợp đồng) đạt 100%.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện kí cam kết

 

                                                                                                          Lan Anh