Xuất bản thông tin

Ngày hội vệ sinh trường học

Ngày hội vệ sinh trường học

Ngày 13/11, Trường THCS Việt Dân tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2018 – 2019 với các nội dung thiết thực phù hợp với tình hình thực tế tại trường và địa phương.

          

Thi thực hành kỹ năng don khu vệ sinh

            Với hình thức sân khấu hóa, tiểu phẩm, trò chơi, các em học sinh đã tuyên truyền được các hình thức vệ sinh môi trường; thi cắt, vẽ tranh với chủ đề bảo vệ môi trường nơi em đang sinh sống, học tập; các lớp thi thực hành kỹ năng: rửa tay bằng xà phòng, dọn dẹp và cọ rửa nhà vệ sinh. Tại ngày hội, các em học sinh còn được tham gia thảo luận, giao lưu, chia sẻ trả lời các câu hỏi xung quanh chủ đề "vệ sinh môi trường nông thôn và trường học".

Thi kỹ năng thực hành rửa tay giữa các lớp

              Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2018 – 2019 nhằm mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là học sinh vùng nông thôn, từng bước thay đổi hành vì, tập quán của cộng đồng dân cư trong việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và trường học; có ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp, vệ sinh cá nhân, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Qua ngày hội, mối học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực tới người thân, gia đình và công đồng dân cư cùng nâng cao hành động vì môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Thi thực hành rửa tay