Xuất bản thông tin

Hội nghị duyệt kế hoạch năm học 2015 - 2016 các trường THCS khu vực I

Hội nghị duyệt kế hoạch năm học 2015 - 2016 các trường THCS khu vực I

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và chương trình công tác tháng 10 của Phòng GD&ĐT Đông Triều, sáng ngày 07/10/2015 tại trường THCS Thủy An đã diễn ra hội nghị duyệt kế hoạch năm học 2015 – 2016 của các trường THCS khu vực I.


            Tại hội nghị đại diện BGH các trường đã báo cáo cụ thể kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. Các kế hoạch đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, những chỉ tiêu, những đề xuất với Phòng GD&ĐT thị xã đó là về cơ sở vật chất, về đội ngũ.

             Trường THCS Việt Dân trong năm học 2015 - 2016 xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng đội ngũ và chất lượng học sinh. Khó khăn lớn nhất của nhà trường trong năm học này đó là sự thiếu cân đối về bộ môn và thiếu biên chế. Do đó trong bản kế hoạch nhà trường đã nêu nhưng biện pháp cụ thể để bồi dưỡng đội ngũ, các giải pháp nâng cao chất lượng.

              Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Hà- Phó trưởng đoàn đã phát biểu chỉ đạo cá nhà trường cần bổ sung trong bản kế hoạch về nhiệm vụ tự đánh giá, những nội dung mới trong chỉ đạo hoạt động chuyên môn từ năm học 2015 -2016.

             Với những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí trong đoàn cho dự thảo kế hoạch cùng với những chuyển biến trong nhận thức, sự quyết tâm, nhiệt tình và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường, chúng tôi hy vọng rằng năm học 2015 – 2016 các trường THCS khu vực I sẽ có kết quả cao hơn so với năm học trước trong mọi hoạt động.

                                                                                                        Nguyễn Mai