Xuất bản thông tin

Duyệt kế hoạch năm học 2014-2015

Duyệt kế hoạch năm học 2014-2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, ngày 24/9/2014 các trường THCS cụm I tổ chức duyệt kế hoạch năm học 2014-2015. Tham gia buổi duyệt kế hoạch có các đ/c thuộc bộ phận chuyên môn PGD, các đ/c quản lí, chủ tịch công đoàn và tổng phụ trách đội của các trường THCS cụm I.


Trong buổi duyệt kế hoạch, hiệu trưởng các trường lần lượt trình bày bản dự thảo kế hoạch của trường mình. Sau khi nghe các bản kế hoạch của các trường, đ/c Mai, đ/c Oanh và đ/c Hà PGD nhận xét, bổ sung những thiếu sót cho các bản kế hoạch. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm học của PGD, trường THCS Việt Dân sẽ chỉnh sửa cho phù hợp cả về nội dung và hình thức, đảm bảo đúng trọng tâm và đặc biệt chú ý đến công tác bồi dưỡng đội ngũ, bồi dưỡng và phụ đạo học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá…Bản kế hoạch hoàn chỉnh sẽ được thông qua hội nghị cán bộ viên chức và lao động năm học 2014-2015 vào tháng 10 tới.

                                                                       CTV Nguyễn Huyền