Xuất bản thông tin

Chất lượng hai mặt giáo dục cả năm, năm học 2014 - 2015

Chất lượng hai mặt giáo dục cả năm, năm học 2014 - 2015


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC

CẢ NĂM NĂM HỌC 2014 – 2015

I. Hạnh kiểm

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

Nam

Nữ

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

71

38

 

1

41

57.75

27

38.03

3

4.23

0

 

0

 

2

7

47

27

 

 

26

55.32

20

42.55

1

2.13

0

 

0

 

3

8

59

29

1

 

34

57.63

22

37.29

3

5.08

0

 

0

 

4

9

52

20

 

 

39

75.00

13

25.00

0

 

0

 

0

 

 

Cộng

229

114

1

1

140

61.14

82

35.81

7

3.06

 

 

 

 

II. Học lực

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Nam

Nữ

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

71

38

 

1

8

11.27

31

43.66

29

40.85

3

4.23

0

 

2

7

47

27

 

 

8

17.02

15

31.91

24

51.06

0

 

0

 

3

8

59

29

1

 

5

8.47

18

30.51

32

54.24

4

6.78

0

 

4

9

52

20

 

 

6

11.54

18

34.62

28

53.85

0

 

0

 

 

Cộng

229

114

1

1

27

11.79

82

35.81

113

49.34

7

3.06

 

 

                                                                                                                                                                                      Hiệu trưởng

(Đã kí

Nguyễn Tiến Dũng